„Zasada 10H” zostanie uelastyczniona

7 sierpnia 2020

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła szereg regulacji dotyczących m. in. kwestii podatkowych realizacji inwestycji, ustanowienia nowych obowiązków w zakresie wymogów technicznych i niezbędnych pozwoleń, istotnie ingerując w aktualne otoczenie prawne ich budowy i eksploatacji oraz wprowadziła obowiązek lokalizacji elektrowni wiatrowych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jednak najbardziej restrykcyjnym przepisem okazał się ten dotyczący tzw. regulacji odległościowej. Wprowadził on wymóg zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych (o mocy większej niż 40 kW) od zabudowy oraz wybranych form ochrony przyrody (tzw. zasada 10H). Zasada 10H nakazuje lokalizowanie turbin w odległości nie mniejszej niż 10-krotność ich całkowitej wysokości od najbliższych zabudowań.

W rezultacie przepisy o minimalnej odległości elektrowni wiatrowych w dużej mierze uniemożliwiają rozwój energetyki wiatrowej na lądzie w gęsto zaludnionej Polsce.

Ministerstwo Rozwoju zapowiada zmiany w ustawie odległościowej. Jednak zasada 10H nie zostanie zniesiona, ale planowane są odstępstwa od niej.  Podstawą dla ewentualnego uelastycznienia zasady 10h, będzie wprowadzenie zaostrzonych przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zwiększenie udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie.

Spełnienie powyższych warunków będzie stanowiło podstawę do odstępstw od zasady 10H, jednakże z zachowaniem nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego lokowanie budynków nie będzie możliwe.

Liberalizacja zasady 10H pozwoli na wznowienie i dokończenie projektów wiatrowych zatrzymanych w toku realizacji. W całej Polsce na różnych etapach zaawansowania zatrzymano projekty o mocy 4100 MW, w tym 3400 MW z podpisanymi już umowami przyłączeniowymi.

Prace legislacyjne dot. liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych mają zakończyć się do końca 2020 roku. Ustawa miałby wejść w życie w 2021 roku.